Honeywell PX4i

Honeywell PX4i, 12 Punkte/mm (300dpi), Peeler, RTC, Multi-IF (Ethernet, WLAN)
PX4C020000005130
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 708,05 €
Honeywell PX4i, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, RTC, Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000005120
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 322,45 €
Honeywell PX4i, 12 Punkte/mm (300dpi), Cutter, Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000003030
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 871,30 €
Honeywell PX4i, 8 Punkte/mm (203dpi), Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000000020
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
1 432,51 €
Honeywell PX4i, 12 Punkte/mm (300dpi), Peeler, RTC, Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000005130
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 308,10 €
Honeywell PX4i, 16 Punkte/mm (406dpi), Multi-IF (Ethernet)
PX4C011000000040
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 515,25 €
Honeywell PX4i, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000005020
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
2 257,17 €
Honeywell PX4i, 12 Punkte/mm (300dpi), Multi-IF (Ethernet)
PX4C010000000030
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten:
1 789,76 €